IP VIETNAM | Thông tư hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
factory for lease in vietnam, factory for lease in Dong Nai, nhà xưởng cho thuê đồng nai
486
post-template-default,single,single-post,postid-486,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Thông tư hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Một số điểm mới mà doanh nghiệp cần lưu ý được quy định tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

– Về biểu mẫu

Thông tư ban hành 15 biểu mẫu mới liên quan đến việc cấp phép, quản lý LĐNN làm việc tại Việt Nam thay thế các biểu mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

– Về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép lao động (GPLĐ)

+ Thông tư hướng dẫn cụ thể các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ quy định tại Khoản 1,4,7 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, gồm:

* Mẫu văn bản đề nghị cấp GPLĐ

* Văn bản chứng minh là chuyên gia

* Văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật

* Văn bản chứng minh là người nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng

* Văn bản chứng minh người LĐNN đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

+ Bên cạnh đó, Thông tư còn nêu rõ trường hợp người LĐNN là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật đã được cấp GPLĐ, thì GPLĐ đang còn hiệu lực được coi là văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 10 và điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trong hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động.

– Về việc thu hồi GPLĐ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi GPLĐ của người LĐNN và nộp lại cho cơ quan đã cấp GPLĐ đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.
– Về chế độ báo cáo

Hằng quý, trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này đến Cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12/2016

No Comments

Post A Comment